Документи

2023-2024 учебна година

Вътрешни правила за организация на работната заплата-в сила от 01.01.2024г

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден-2023-2024 г.

Заповед 282 от 28.03.2024г-Училищен план-прием за 2024-2025 г.

Заповед 578 от 13.09.2023г-Форми на обучение-2023-2024 г.

План-програма за действие 2024 г. за БДП

Мерки за повишаване на качеството на образованието-2023-2024 г.

Програма за превенция на ранното напускане – 2023-2024 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване- учебна 2023-2024 г.

Правилник за вътрешния трудов ред-учебна 2023-2024 г.

Правилник за дейността на училището-учебна 2023-2024 г.

Годишен план на училището-учебна 2023-2024г.

Стратегия за развитие на училището-2023-2028г

Учебен план-1 кл-2023-2024г

Учебен план-2 кл-2023-2024г

Учебен план-3 кл-2023-2024г

 Учебен план-4 кл-2023-2024г

Учебен план-Алекс-3 кл-2023-2024г

Учебен план-Николай-1 кл-2023-2024г

2022-2023 учебна година
РАЗХОДИ-ПО-БЮДЖЕТА-КЪМ-31.12.2022

Разходи-по-бюджета-към-30.09.2022г.

Разходи по бюджета-към-30.06.2022г.

Дневно-разписание-на-учебните-часове-2022-2023-учебна-година

Вътрешни правила за организация на работна заплата в сила от 01.09.2022г

Учебни-планове-1-4-клас-2022-2023-учебна-година

План-програма за действие 2022 г за БДП

Правилник за вътрешния трудов ред-уч.2022-2023г

Учебен план-ИФО-Александър Спасов-2кл.-уч. 2022-2023г-

Учебен план-ИФО-Олег Славчев-2кл.-уч. 2022-2023г

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване-уч.2022-2023г

Програма за превенция на ранното напускане-уч.2022-2023г

Правилник за дейността на училището-уч.2022-2023г

Мерки за повишаване качеството на образованието-уч.2022-2023г.

Годишен план на училището-уч.2022-2023г

Правилник за дейността на училището 2021 – 2022 г.

Разходи по бюджета към 30.06.2021 г.

Разходи по бюджета към 30.09.2021 г.

Разходи по бюджета към 31.03.2022 г.

Бюджет 2022

ВПРЗ 01.04.2022 г.

Информация за обучение

Списък за приети първокласници – 1 класиране

Разходи по бюджета към 31.12.2021 г.

Протокол 1-ви клас 2022г

Протокол 2-ри клас 2022г

Протокол 3-ти клас 2022г

Протокол 4-ти клас 2022г

отговори

Годишен план на училището – учебна 2021-2022г.

 Правилник за вътрешния трудов ред-учебна 2021-2022г.

Мерки за намаляване на повишаването на образованието-учебна 2021-2022г.

Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи-уч.2021-2022г.

Програма за превенция на ранното напускане-учебна2021-2022 г.

План-програма за действие 2021-БДП

 учебен план Александър -1 клас-ИФО

Учебен план – ИФО-4клас-Мартин Маринов-2021-2022г

Учебен план – ИФО-4клас-Даяна Николаева-2021-2022г

Учебен план-1 клас-учебна 2021-2022г.

Учебен план-2 клас-учебна 2021-2022г.

Учебен план-3 клас-учебна 2021-2022г.

Учебен план-4 клас-учебна 2021-2022г.

Бюджет 2021 г

Разходи по бюджета към 31.03.2021 г.

Заповед-график за компенсиране на пропуските и ЗИ-01.06.-30.06.2021 г.

Заповед план-прием 1 клас за учебната 2021-2022г.

План програма за действие по безопасност при движение по пътищата

Годишен план на училището за учебната 2020-2021г

заповед № 487 от 14.09.2020г – форми на обучение през уч 2020-2021г

Приложение № 3 – Декларация за информираност и съгласие

Дневен режим на учебните часове-учебна 2020-2021 г

Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи-2020-2021г

Програма за превенция ранното напускане на училище- уч. 2020-2021г.

Правилник за дейността на училището – уч. 2020-2021г

Мерки повишаване качеството на образованието-уч. 2020-2021г

Учебен план 1 клас-учебна 2020-2021г

Учебен план 2 клас-учебна 2020-2021г

Учебен план 3 клас-учебна 2020-2021г

Учебен план 4 клас-учебна 2020-2021г

Учебен план индивидуален план -Даяна 3кл-учебна 2020-2021г

Учебен план индивидуален план – Мартин 3кл-учебна 2020-2021г

Списък прием в 1 клас-учебна 2020-2021 г

Заповед №331 от 04.03.2020г-хигиенни мерки-коронавирус

Заповед №377 от 09.03.2020г-извънреден инструктаж – коронавирус

Заповед №378 от 11.03.2020г-задължения на служители и родители-хигиенни мерки-коронавирус

Заповед №379 от 13.03.2020г-преминаване на дистанционно обучение-коронавирус

Часови график за дистанционно обучение

Вътрешни правила за организация на заплатата в НУ “Кирил и Методий” гр. Бяла

Наредба №10/01.09.16 за организация на дейсностите в училищното образувание

Заповед форми на обучение в НУ “Кирил и Методий”

Годишен план на училището 2019-2020г

Учебен план Даяна – 02.12.2019г

Проект успех 2019 част 2

Проект успех 2019 част 1

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финанс. на тероризма

Списък на класираните ученици за прием в 1 клас за уч. 2019-2020г

Заповед № 345 за училищен план-прием 2019 г. 

Заповед № 345 за училищен план-прием 2019 г.  част 2

Заповед по процедура 2019

Обявление за процедура 2019

Стратегия за развитие на НУ “Св. Св. Кирил и Метоий” – гр.Бяла.

План за дейността на училището.

 

Образци на заявления

1 в друго училище за отписване и издаване на удостоверение за преместване

1 ЦОУД – заявление

2 КЛАС – ЗАЯВЛЕНИЕ РП

3 и 4 КЛАС – ЗАЯВЛЕНИЕ РП

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА 1 КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА 1 КЛАС

Заявление на ученика до директора на училището за избор на спортните дейности-ПОДАВА СЕ ДО 30.06.

 

Педагогически съвет

Решение №5 част1 на Педагогическия съвет в НУ “Кирил и Методий” гр.Бяла

Решение №5 част2 на Педагогически съвет в НУ “Кирил и Методий” гр.Бяла

 

Бюджет на НУ “Кирил и Методий” гр. Бяла

Бюджет за 2020 г.

Разходи по бюджета към 31.03.2020г.

Разходи по бюджета към 30.06.2020г.

Разходи по бюджета към 30.09.2020г.

Разходи по бюджета към 31.12.2020г.