Профил на купувача

Профил на купувача НУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Бяла

КЪМ МОМЕНТА НЯМА ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ