Александър Джеков

Александър Джеков

Директор

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...

Анелия Ташкова

Анелия Ташкова

Педагог

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...

Бисерка Русева

Бисерка Русева

Педагог

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...

Елена Несторова-Тодорова

Елена Несторова-Тодорова

Педагог

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...

Пламена Вачкова

Пламена Вачкова

Педагог

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...

Йорданка Джекова

Йорданка Джекова

Педагог

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...

Жозефина Димитрова

Жозефина Димитрова

Педагог

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...

Кремена Савчева

Кремена Савчева

Педагог

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...

Анелия Петрова

Анелия Петрова

Педагог

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...

Калинка Брашнарова

Калинка Брашнарова

Педагог

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...

Мирела Панайотова

Мирела Панайотова

Педагог

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...

Зорница Станчева

Зорница Станчева

Педагог

Текст може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид. Обикновено под текст се подразбира писмен текст. Също така за в...