Categories
Новини

Текущ ремонт на сградата на Начално училище “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Бяла, обл. Русе

“С ПМС № 262/29.07.2021 г. на Министерски съвет са отпуснати средства в размер на  92 002,14 лв. с включен ДДС за финансиране на обществена поръчка с предмет:  „Текущ ремонт на сградата на Начално училище “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Бяла, обл. Русе“ .  Строително монтажните работи се състоят в демонтаж на дървената дограма, доставка и монтаж на PVC дограма, подмазване, изкърпване на шпакловката, направа на фасадна топлоизолация, ремонт покрив, подмяна на улуци и водосточни тръби.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *