Весело посрещане на Новата година

Весело посрещане на Новата година

Честита Нова година! С пожелания за здраве и успехи! Да изпратим  с добро отминалата година и да посрещнем с надежда и радост Новата 2017 годи...

Прочети повече

Текущ ремонт на сградата на Начално училище “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Бяла, обл. Русе

“С ПМС № 262/29.07.2021 г. на Министерски съвет са отпуснати средства в размер на  92 002,14 лв. с включен ДДС за финансиране на обществена поръчка ...

Прочети повече
Националното математическо състезание “Европейско кенгуру” – 2022 г.

Националното математическо състезание “Европейско кенгуру” – 2022 г.

Протоколи на задачите на Национално математическо състезание “Европейско кенгуру”, проведено на 17.03.2022 г Протокол 1-ви клас 2022г Протокол 2-...

Прочети повече